سرچسب دار

کاربرد استیک نوت های شفاف چیست ؟

/post-10

میدونستی استیک نوت شفاف کاربردش چیه و چه خوبی هایی داره ؟ ما همیشه از استیک نوت های معمولی استفاده میکردیم و جز چند کاربرد مثل یادداشت کارهای روزانه . نکته های درسی و ... کاربرد جدیدی نداشت اما با وجود استیک نوت های شفاف مزایای دیگه ای به استیک نوت ها اضاف شده که با کلیک روی عنوان میتونی از اون ها مطلع بشی