تحریر ولیعصر

آیا کشور ما در زمینه تحریر به خودکفایی مطلق رسیده؟ یا خواهدرسید؟ آیا می‌توان واردات تحریر را به منظور جلوگیری ارز به طور کلی ممنوع اعلام کرد؟ اصلا این کار شدنی هست؟ یا در صورت شدنی بودن ممنوعیت واردات تحریر آیا این کار عقلانی و منطقی هست؟!

/post-5

معنی و مفهوم خودکفایی و ادبیات مرتبط با آن از تقریبا میشه گفت بعداز جنگ جهانی تغییری بنیادی کرد و کشورهایی توانستند در زمره کشورهای توسعه یافته در عصر ما قرار بگیرند که به سرعت به این تغییر معنا پی بردند تا پیش از جنگهای بزرگ جهانی هر کشوری به صورت انفرادی خود قصد شکوفایی صنعتی و خودکفایی داشت و گمان می‌کرد نتیجه بخش خواهد بود صرف نظر از درستی و اشتباهی این طرز تفکر در عصر حاضر باید گفت در آن زمان نتیجه داده بود و انقلاب صنعتی هم محقق شد ولی آیا در عصر حاضر آیا اصلا خودکفایی معنی عقلانی یا اقتصادی داره؟ یعنی مثلا اگر ایران به جای خرید کشتی نفتکش خود دست به ساخت نفتکش بزند و قطعات رو از کشورهای مختلف جهان تهیه کند و مونتاژ کند آیا عقلانی تر هست یا یک کشتی نفتکش آماده بخرد یا اینکه خودش هم قطعات رو بسازد و هم مونتاژ کند؟ کدام شیوه بهتر است کدام شیوه منطقی تر هست؟ کدام توجیه منطقی و عقلانی دارد؟!                                     همانطور که خداوند همه انسانهارو شبیه هم خلق نکرده در ظاهر متفاوت از یکدیگرند در شیوه زندگی و لایف استایل و در ویژگی‌های شخصیتی هم ملت‌ها از هم متفاوت هستند.